Dzisiaj jest: Środa, 24 lipca 2024 r. |  Godzina: 22:54 | 


Czechy: Słowacja: Dolny Śląsk:
Góry: Pozostałe:


Strona przetestowana w rozdzielczościach od 1024x768 do 4K. Na przeglądarkach takich jak Firefox, Opera, Google Chrome

Kodowanie znaków:
UTF-8

Twoje IP:
3.92.91.54Rudawy Janowickie – opis

Rudawy Janowickie to niewielki masyw górski, długości 18km i powierzchni około 90km kwadratowych. Najwyższym szczytem Rudaw jest Skalnik (945m) znajdujący się w południowej części gór. Ze Skalnika rozciąga się wspaniały widok na okolice. Widać stąd Rudawy Janowickie z charakterystycznymi wzniesieniami Gór Sokolich, masyw Karkonoszy, Góry Izerskie i Góry Kaczawskie, a na jednym ze stoków Skalnika znajduje się unikatowe gołoborze. Rudawy to pasmo górskie w Sudetach Zachodnich, ograniczone dolinami Świdnika od południa, Jedlicy i Łomnicy od zachodu, Bobru od północy i Sieniawy od wschodu. Środkiem pasma biegnie główny spłaszczony grzbiet – od Rudnika (853m) przy Przełęczy Kowarskiej, poprzez Bobrzak (839m), Skalnik (945m), Bielec (870m), Dziczą Górę (881m), Wołek (878m), do Zamkowego Grzbietu w okolicach Janowic Wielkich. W Rudawach Janowickich położonych jest kilka wsi, dawniejszych osad górniczych i pasterskich. Przez góry przebiega niewiele dróg jezdnych, ale za to przez ich teren przechodzą liczne szlaki turystyczne. Od 1989r. większość obszaru Rudaw Janowickich stanowi Rudawski Park Krajobrazowy z dwoma rezerwatami ścisłymi.

Pod granitową okrywą góry zawierają liczne skały metamorficzne, pozwalające eksploatować w przeszłości (od XIV do XX w.) miedź, arsen, ołów, żelazo, złoto i srebro. Dolomity i amfibolity wydobywane są nadal. Niemal całe góry pokrywa las świerkowy, urozmaicony bukiem, wiązem, jaworem i dębem. W całych Rudawach można spotkać różnorodne skałki, tworzące często skomplikowane labirynty. Do ciekawszych należy Skalny Most, Skalne Bramy, Krowiarki, Starościńskie Skały, Piec, Fajka i wiele innych. Dlatego obszar ten jest ulubionym miejscem, licznie przybywających tu miłośników wspinaczki skałkowej.

Położenie i dojazd
Rudawy Janowickie stanowią obszar położony pomiędzy Kotliną Jeleniogórską a Kotliną Kamiennogórską. Od północy graniczą z doliną Bobru oddzielającą je od Gór Kaczawskich, a od południa z Doliną Świdnika i Przełęczą Kowarską.

Dotrzeć tu można linią kolejową łączącą Wrocław przez Wałbrzych z Jelenią Górą. Najlepiej wysiąść w Janowicach Wielkich, skąd można najszybciej dotrzeć do serca tych gór. Innymi stacjami dogodnymi do odwiedzenia poszczególnych rejonów Rudaw są Marciszów i Trzcińsko.

Samochodem można dotrzeć do samego centrum gór. Na przykład na Przełęcz Karpnicką z Janowic Wielkich, skąd jest niedaleko do Gór Sokolich i znajdujących się na nich znakomitych punktach widokowych. Od strony Kamiennej Góry można dojechać do miejscowości Czarnów skąd jest blisko do największego szczytu Rudaw – Skalnika. Od strony Marciszowa można dojechać do miejscowości Wieściszowice, aż do parkingu pod lasem, skąd dzieli nas kilkaset metrów wędrówki do pięknych kolorowych jeziorek. Dla turystów z Dolnego Śląska rejon Rudaw Janowickich nie stanowi tajemnicy. Inni turyści przybywający w tą część naszego kraju, zwiedzają Karkonosze nie zwracając nawet uwagi na te piękne góry. Rudawy Janowickie polecam każdemu kto zajrzy w ten zakątek Polski, szczególnie że góry te różnią się swoją urodą i klimatem od niedalekich Karkonoszy. Zajrzyjcie tutaj chociaż na jeden dzień, a zaręczam że będziecie zachwyceni.

Budowa geologiczna i ukształtowanie
Rudawy Janowickie są starymi górami zróżnicowanymi pod względem budowy geologicznej. W zachodniej części zbudowane są z granitów stanowiących część intruzji bloku karkonosko-izerskiego. Blok ten został wypiętrzony podczas orogenzy waryscyjskiej (około 300 mln lat temu). Wypiętrzanie bloku doprowadziło do powstania wielu uskoków. Na obrzeżach bloku miały miejsce procesy metamorficzne.

We wschodniej części góry zbudowane są ze staropaleozoicznych skał metamorficznych jednostki kaczawskiej (łupki łyszczykowe, granitognejsy, amfibolity, zieleńce i marmury). Natomiast południowo-wschodnia część zbudowana jest z karbońskich skał osadowych piaskowców zlepieńców. Obecny kształt i rzeźbę, Rudawy Janowickie zawdzięczają zlodowaceniom i procesom erozji lodowcowej, którego pozostałościami są skałki o nietypowych kształtach.

Ekosystem
W całym makroregionie Sudetów, duży wpływ wywarła na środowisko przyrodnicze działalność człowieka szczególnie górnictwo i rolnictwo. Podobnie jest w Rudawach Janowickich.

Spośród ważnych typów siedlisk na terenie Rudaw Janowickich występują:
- nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników,
- ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne,
- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie,
- górskie i nizinne torfowiska zasadowe,
- ściany skalne i urwiska krzemianowe,
- kwaśne buczyny,
- żyzne buczyny,
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,
- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Fauna obszaru pod względem różnorodności jest podobna do sąsiednich obszarów Sudetów czy Gór Kaczawskich. Gatunkami charakterystycznymi dla obszaru Rudaw są nietoperze: podkowiec mały, mopek, nocek łydkowłosy, nocek duży. W obszarach leśnych można spotkać sarny, dziki, lisy, a w potokach górskich ma swoje stanowisko głowacz białopłetwy.

Walory Kulturowe
O wczesnym zagospodarowaniu Rudaw świadczą rozpoznane stanowiska archeologiczne w Czarnowie, Karpnikach, Ogorzelcu i w okolicach Wieściszowic. Do obiektów z okresu średniowiecza należą ruiny piastowskiego zamku Bolczów z XIV w., pozostałości po zamku Sokolec na zboczu Krzyżnej Góry z XIII w. oraz miejscowość Miedzianka na terenie której wydobywano miedź już od 1311r. W minionych stuleciach wybudowano tutaj również drogi, np. Stary Trakt Kamiennogórski czy tzw. Droga Głodu. Wiek XIX był przełomową epoką w dziejach Rudaw Janowickich, których wyjątkowe walory krajobrazowe stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania dworu pruskiego. Z tego okresu zachowało się szereg obiektów o randze znaczącej dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. Szczególnie cennymi są świadomie ukształtowane założenia pałacowo–parkowe w Bukowcu, Łomnicy, Karpnikach, Mysłakowicach i Wojanowie. Do ich stworzenia i rozwoju zaangażowano wówczas najlepszych architektów i projektantów ogrodów. Układ ten uzupełnia parkowe założenie w Kowarach (Wojkowie), z wyjątkowo stylowymi obiektami sanatoryjno-szpitalnymi "Bukowiec" i "Wysoka Łąka". Obszar Rudaw Janowickich cechuje duże nasycenie zabytkami architektury sakralnej, z gotyckimi kościołami katolickimi w Kaczorowie, Janowicach Wielkich, Jeleniej Górze (Maciejowej), Świdniku, Kowarach, Pisarzowicach, Rędzinach, Raszowie, Ciechanowicach, Marciszowie, Wieściszowicach, Bukowcu, Karpnikach oraz Wojanowie. Szczególnie cenne jest założenie w Raszowie z renesansową kaplicą Schaffgotschów z 1575r., zawierającą zespół epitafiów i płyt nagrobnych.

Turystyka w regionie
Rudawy Janowickie to znakomity obszar do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, oraz narciarstwa śladowego. Szczególne znaczenie posiada również turystyka wspinaczkowa, związana tradycyjnie od wielu lat z grupami skalnymi w Górach Sokolich. Rozwój bazy noclegowej w okolicznych miejscowościach sprzyja wypoczynkowi osób, które poza Rudawami Janowickim zwiedzają także inne pasma górskie Sudetów Zachodnich (np. Karkonosze). Na terenie Rudaw Janowickich czeka na was około 152 km szlaków turystycznych. Wśród 12 szlaków szczególną rolę odgrywają przebiegające przez teren Parku 3 szlaki dalekobieżne:
- Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza (czerwony),
- Szlak Międzynarodowy E 3 (niebieski),
- Szlak Zamków Piastowskich (zielony).
Najważniejsze węzły szlaków turystycznych znajdują się przy schronisku "Szwajcarka" w Górach Sokolich oraz na zachodnim zboczu Skalnika.

Główne trasy rowerowe
- Euroregionalny Turystyczny Szlak Rowerowy "Dolina Bobru" (oznaczony ER-6),
- Euroregionalny Szlak Rowerowy "Liczyrzepa - Rubezahl - Krakonoą" (oznaczony ER-2),
- Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry (oznaczona kolorem zielonym),
- sieć pozostałych, krajowych szlaków rowerowych i ich łączników.

Najlepsze punkty widokowe Rudaw Janowickich:
- Bolczów - ruiny zamku (561 m),
- Głaziska Janowickie (ok. 650 m),
- Krzyżna Góra (654 m),
- Rudnik (853 m),
- Sokolik (623 m),
- Skalnik (945 m),
- Starościńskie Skały (718 m),
- Wielka Kopa (871 m),
- Wołek (878 m).


Źródło: www.dzpk.pl - walory kulturowe i turystyka w rejonie http://przyroda.polska.pl– ekosystem oraz budowa geologiczna i ukształtowanieGoogle
 Design & powered by Szarafin ©2005-2024 | All rights reserved! | On-line:4 | do góry^