Dzisiaj jest: Środa, 24 lipca 2024 r. |  Godzina: 22:47 | 


Czechy: Słowacja: Dolny Śląsk:
Góry: Pozostałe:


Strona przetestowana w rozdzielczościach od 1024x768 do 4K. Na przeglądarkach takich jak Firefox, Opera, Google Chrome

Kodowanie znaków:
UTF-8

Twoje IP:
3.92.91.54Bazylika Mniejsza w Strzegomiu

Kościół parafialny św. App. Piotra i Pawła to największy kościół w diecezji świdnickiej. Został wzniesiony na miejscu starszego. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w połowie XIII w. z łomu granitowo-bazaltowego, z zewnątrz nietynkowanego, do dekoracji użyto piaskowca. Budowniczymi byli joannici, którzy od 1180 roku pełnili swoją posługę w Strzegomiu. Budowa została ukończona przez mistrza Jakuba ze Świdnicy w 1390 roku. Kościół wybudowany został według lokalnej odmiany gotyku (gotyk śląski) zwanego szkołą wrocławską, wzdłuż osi wschód-zachód. Jest to trzynawowa, pięcioprzęsłowa bazylika, założona na rzucie krzyża łacińskiego z transeptem. Długość nawy głównej wynosi 88 metrów, a wysokość 27,5 metra, nawy boczne wysokie na 11 metrów. Obiekt mieści jednorazowo 4 tysiące wiernych. Prezbiterium trzyprzęsłowe zamknięte jest poligonalnie, a towarzyszące mu nawy boczne zakończone są trójbocznie. Fasadę zachodnią akcentują dwie wieże. Wnętrze nakrywają sklepienia krzyżowe, gwiaździste i sieciowe, wsparte na prostokątnych filarach. Żebra sklepienne spływają na kamienne wsporniki przedstawiające postacie proroków, panien mądrych i głupich, a także motywy roślinne. Na zewnątrz widoczne są, związane z konstrukcją, kamienne łuki oporowe. Szczyty transeptu i fasady zachodniej wykonano w cegle i ozdobiono ślepymi blendami z początku XVI wieku. Na uwagę zasługują bogato rzeźbione portale z tympanonami. W portalu zachodnim z lat 70-tych XIV w widnieje posąg Chrystusa jako Sędziego świata, a obok postacie Matki Boskiej i św. Jana. W polach łuku dwa reliefy z życia św. Pawła. Nad portalem północnym Koronacja Matki Boskiej przez Chrystusa, poniżej Koronacja Batszeby przez Salomona i Koronacja Estery przez Ahaswera. Nad portalem południowym z ok. 1400r. Zaśnięcie Matki Boskiej. W prezbiterium trójakardowe, kamienne sedilia, kamienne sakramentarium, wykonane przez Wolfanga z Wiednia w I połowy XV w., kamienna, późnogotycka chrzcielnica z XVI w., rzeźbiona w piaskowcu ambona z 1592 r., na ścianach fragmenty polichromii z XIV i XVI w. oraz szereg nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w. W wyższej wieży kościoła znajdują się trzy średniowieczne dzwony: pierwszy z 1318r., drugi z 1405r., a trzeci z 1424r. Przed rokiem 1718 kościół posiadał 40 ołtarzy w tym 29 gotyckich i 11 renesansowych. Pożar, który wybuchł w 1717 roku zniszczył oryginalne wyposażenie świątyni. Najtrudniejszy okres dla bazyliki miał miejsce po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku której świątynia została znacznie uszkodzona. Po wojnie dokonano remontu dachu nawy głównej i naw bocznych, remontu głównego frontonu świątyni, naprawy organów i prospektu organowego oraz wykonano wiele innych prac remontowych.

Dnia 15 września 2002 r. abp. Francesco Pio Tamburrino odczytał bullę papieską ogłaszającą kościół św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu bazyliką mniejszą.

Oficjalna strona Bazyliki: www.bazylika.strzegom.pl


Źródło: www.bazylika.strzegom.plGoogle
 Design & powered by Szarafin ©2005-2024 | All rights reserved! | On-line:5 | do góry^